Na ucho


Kolczyki srebrne z onyksami
Kolczyki srebrne z onyksami

Na ucho

420.00 zł

Kolczyki srebrne z bursztynami
Kolczyki srebrne z bursztynami

Na ucho

420.00 zł

Kolczyki srebrne z bursztynami
Kolczyki srebrne z bursztynami

Na ucho

380.00 zł

Sprzedane  Kolczyki  srebrne z malachitami

Sprzedane Kolczyki  srebrne z fasetowanymi frenitami

Sprzedane Kolczyki  srebrne z onyksami
Kolczyki srebrne z onyksami

Na ucho

590.00 zł

Sprzedane Kolczyki  srebro agaty perły
Kolczyki srebro agaty perły

Na ucho

860.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne  koty z kianitami

Sprzedane Kolczyki srebrne dogone z pirytami

Sprzedane Kolczyki srebrne olbrzymie liście

Sprzedane Kolczyki srebrne z  bursztynami

Sprzedane Kolczyki srebrne z  jadeitami i frenitami

Sprzedane Kolczyki srebrne z  różowymi agatami

Sprzedane Kolczyki srebrne z ametystami
Kolczyki srebrne z ametystami

Na ucho

499.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z awenturynami
Kolczyki srebrne z awenturynami

Na ucho

560.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z białymi perłami

Sprzedane Kolczyki srebrne z białymi perłami

Sprzedane Kolczyki srebrne z bursztynami
Kolczyki srebrne z bursztynami

Na ucho

580.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z bursztynami
Kolczyki srebrne z bursztynami

Na ucho

650.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z bursztynami
Kolczyki srebrne z bursztynami

Na ucho

600.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z bursztynami
Kolczyki srebrne z bursztynami

Na ucho

699.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z bursztynami
Kolczyki srebrne z bursztynami

Na ucho

650.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z bursztynami

Sprzedane Kolczyki srebrne z chalcedonami
Kolczyki srebrne z chalcedonami

Na ucho

590.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z chalcedonami
Kolczyki srebrne z chalcedonami

Na ucho

590.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z chalcedonami
Kolczyki srebrne z chalcedonami

Na ucho

499.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z czarnymi opalami

Sprzedane Kolczyki srebrne z czarnymi opalami

Sprzedane Kolczyki srebrne z druzami tytanowymi

Sprzedane Kolczyki srebrne z frenitami
Kolczyki srebrne z frenitami

Na ucho

590.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z jaspisami cesarskimi

Sprzedane Kolczyki srebrne z kianitami
Kolczyki srebrne z kianitami

Na ucho

780.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z kocimi okami
Kolczyki srebrne z kocimi okami

Na ucho

590.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z koralami
Kolczyki srebrne z koralami

Na ucho

640.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z koralami
Kolczyki srebrne z koralami

Na ucho

599.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z koralami
Kolczyki srebrne z koralami

Na ucho

590.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z koralami i perłami

Sprzedane Kolczyki srebrne z kwarcami lawendowymi

Sprzedane Kolczyki srebrne z kwarcem dymnym

Sprzedane Kolczyki srebrne z labradorytami

Sprzedane Kolczyki srebrne z labradorytami

Sprzedane Kolczyki srebrne z onyksami
Kolczyki srebrne z onyksami

Na ucho

599.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z onyksami
Kolczyki srebrne z onyksami

Na ucho

599.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z onyksami
Kolczyki srebrne z onyksami

Na ucho

580.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z opalami
Kolczyki srebrne z opalami

Na ucho

499.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z opalami
Kolczyki srebrne z opalami

Na ucho

690.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z rubinami
Kolczyki srebrne z rubinami

Na ucho

640.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z turkusami
Kolczyki srebrne z turkusami

Na ucho

599.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z zielonymi agatami

Sprzedane Kolczyki srebrne ze skolekcytami

Sprzedane Kolczyki srebro perły agat
Kolczyki srebro perły agat

Na ucho

790.00 zł

Sprzedane Kolczyki z awenturynem i chalcedonem

Sprzedane Kolczyki z kwarcami dymnymi
Kolczyki z kwarcami dymnymi

Na ucho

680.00 zł

Sprzedane Kolczyki z kwarcami szmaragdowymi

Sprzedane Kolczyki z kwarcem akwamarynowym

Sprzedane Kolczyki z labradorytową czachą

Sprzedane Kolczyki z surowymi kianitami
Kolczyki z surowymi kianitami

Na ucho

580.00 zł

Sprzedane Kolczyki  srebrne z turkusami
Kolczyki srebrne z turkusami

Na ucho

690.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z czarnymi opalami

Sprzedane Kolczyki srebrne z mlecznymi bursztynami

Sprzedane Kolczyki srebrne z turkusami
Kolczyki srebrne z turkusami

Na ucho

750.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z turkusami
Kolczyki srebrne z turkusami

Na ucho

690.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z bursztynami
Kolczyki srebrne z bursztynami

Na ucho

690.00 zł

Sprzedane Kolczyki srebrne z kwarcami rubinowymi

Sprzedane Kolczyki srebrne z rubinami
Kolczyki srebrne z rubinami

Na ucho

720.00 zł

Sprzedane Kolczyki z jaspisem akwarelowym
Kolczyki z jaspisem akwarelowym

Na ucho

540.00 zł