Zwrot towaru

DOWÓD ZAKUPU

Do każdej zakupionego przedmiotu dołączony jest dowód zakupu, który jest podstawą do ewentualnej reklamacji bądź zwrotu towaru.

 

WYMIANA TOWARU

W przypadku wysłania błędnego towaru, towar zostanie wymieniony na nasz koszt - zostaną zwrócone również koszty przesłania towaru do nas.

Jeżeli wymiana nie jest z naszej winy, klient musi ponieść koszty wysyłki związane z wymianą.

 

ZWROT TOWARU

Jeżeli towar nie spełnia Twoich oczekiwań nie musisz podawać żadnego powodu z którego chcesz dokonać zwrotu. Możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie do 14 dni od zawarcia umowy, składając stosowne oświadczenie na piśmie, a zwrot towaru powinien nastąpić nie później jak do 14 dni - towar nie może nosić śladów użytkowania. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.). Pobierz: formularz odstąpienia od umowy zakupu.

W przypadku zwrotów pieniądze za zakupiony towar zostaną zwrócone na podane przez Ciebie konto. 

W takim przypadku nie zwracamy kosztów przesyłki. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem!

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas wysłając wiadomość e-mail na adres: magdalena.be@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Po napisaniu odstąpienia od umowy poczekaj na informację zwrotną w celu uzgodnienia szczegółów wysyłki zwrotnej.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

REKLAMACJE

Reklamacje rozpatrywane jeżeli jest to mozliwe drogą emeilową. Rekamacji podlegają wady ukryte. Rekalamcji nie podlegaja mechaniczne uszkodzenia.

 

WARUNKI OGÓLNE

Kupując w naszym sklepie, udzielasz sprzedającemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w Twoim imieniu z firmą kurierską, w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego.

Sklep internetowy www.srebroartystyczne.pl  prowadzi działalność handlową oferując biżuterię srebrną. Właścicielem sklepu jest:

Magdalena Koronowska, ul. Jagiellońska 9/u1, 70-436 Szczecin

Konto: PKO 80 1020 4900 0000 8102 3238 8564

Galeria  prowadzi sprzedaż wysyłkową poprzez serwis sklep internetowy www.srebroartystyczne.pl  na terenie Polski.

Kontakt z serwisem  od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 17.
Korzystanie ze sklepu internetowego  www.srebroartystyczne.pl  oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Produkty oferowane na witrynie sklepu www.srebroartystyczne.pl stanowią ofertę handlową w myśl kodeksu cywilnego.
Ceny towarów podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT.
Galeria dostarcza w ramach zamówienia produkty bez wad.
Nasz serwis stara się aby zdjęcia, opisy, oraz dane techniczne oferowanych produktów były jak najbardziej zgodne ze stanem rzeczywistym.


W przypadku niewykluczonej zmiany ceny, opisu produktu dołożymy wszelkich starań aby jak najszybciej poinformować Klienta i umożliwić mu zmianę lub anulowanie zamówienia.

W przypadku nieprawidłowości w formularzu zamówieniowym podjęte zostaną próby kontaktu celem zweryfikowania zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia weryfikacji zamówienia w terminie do 4 dni, zamówienie zostanie anulowane.

W sytuacji gdy adres do wysyłki zostanie błędnie podany, sklep  www.srebroartystyczne.pl nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki. Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty związanej z przesyłką.

Zamówione towary są dostarczane na adres podany w trakcie składania zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiwej. Termin dostawy zależny jest od firmy świadczącej usługi transportowe.

Sklep  www.Srebroartystyczne.pl  nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek powstałe z winy firmy świadczącej usługi kurierskie.


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy

Kupując jako Konsumenci (osoby fizyczne wykonujące czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.) mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas wysłając wiadomoś e-mail na adres: magdalena.be@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Wzór formularza do pobrania tutaj.

Aby zachować termin do odstąpienia powinni Państwo wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od wejścia w posiadania rzeczy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot produktu.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO RĘKOJMI
POUCZENIE O RĘKOJMI


Prawo do rękojmi.
Jeżeli dokonują Państwo zakupów w Sklepie jako Konsumenci (tzn. osoby fizyczne wykonujący czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).Mają Państwo prawo do rękojmi co oznacza, że jako sprzedawca ponoszę odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową.
Prawo do rękojmi WYŁĄCZONE jest wobec Przedsiębiorców.

Podstawą do rękojmi jest wystąpienie w sprzedanym produkcie:
Wady fizycznej, która jest niezgodnością produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:

 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć 
 • nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę 
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
 • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym 

Wady prawnej która może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:

 • jest własnością osoby trzeciej;
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej;
 • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

Termin do skorzystania z prawa do rękojmi wygasa po upływie 24 miesięcy od dnia:
w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem.
Przy czym przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.
W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
Jeżeli Sklep zataił by podstępnie wadę sprzedanego produktu mogą Państwo wystąpić z rękojmią nawet po upływie powyższych terminów.
W sytuacji wystąpienia wady w pierwszej kolejności wymienimy lub naprawimy towar, a jeżeli nie będzie to możliwe, jeżeli nie będzie to możliwe będą Państwo mogli chcieć obniżyć cenę z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona lub odstąpić od umowy - o ile wada jest istotna

Aby skorzystać z prawa do rękojmi, konieczne jest przekazanie informacji w dowolnej formie, wraz z dokładnym opisem wady, poprzez:
listownie na adres: Magdalena Koronowska, ul. Jagiellońska 9/u1, 70-436 Szczecin,
wysłanie wiadomości e-mail na adres: zamowienia@srebroartystyczne.pl.

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego jednak nie stanowi to warunku do przyjęcia reklamacji.
Wzór formularza do pobrania.

Jako sprzedawca mam obowiązek ustosunkowania się do Państwa żądań w ciągu 14 dni. Brak mojej odpowiedzi w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji jako zasadnej.
Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Państwa adres e-mail.
W razie zwrotu pieniędzy lub różnicy ceny, Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

Spory dotyczące reklamacji Konsumenci mogą dochodzić w drodze MEDIACJI, która dla konsumentów jest nieodpłatna. Więcej informacji na stronie rządowej UOKiK http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/ lub za pośrednictwem ogólnoeuropejskiej platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
c) Konsument powinien zostać poinformowany o sposobach płatności, czasie i kosztach przesyłki oraz powinien mieć dostęp do pełnych danych przedsiębiorcy.
3. Co powinna zawierać wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia?

 • Dokładne dane przedsiębiorstwa
 • Adres dostawy
 • Sposób i koszt dostawy
 • Sposób i koszt zapłaty
 • Produkt (ilość, gabaryty, ciężar)
 • Centa towaru
 • Całkowita cena zamówienia
 • Informacje o rękojmi (link do zakładki „ważne sprawy"/prawa konsumenta)
 • Informacje o gwarancji

 • !!!Wyłączenia prawa odstąpienia!!!

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi między innymi w wypadkach:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowanie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 • Załącznik ze wzorem odstąpienia od umowy wraz z treścią pouczenia o odstąpieniu od umowy z zakładki „prawa konsumenta" i powinien od razu ściągać się na urządzenie.
 • Jeżeli przewidują Państwo dodatkowe opłaty np. za opakowanie jak prezent zakupionego produktu to również powinna znaleźć się o tym informacja. To samo tyczy się wszelkich innych dodatkowych opłat
 • Jeżeli prowadzą Państwo dostawę w innych krajach powinien znaleźć się check box do wyboru zasięgu terytorialnego w którym klient oznaczał by kraj do którego chcę, aby produkt został doręczony - wybór Polska, Niemcy, Francja itp.

 

W przypadku zamówienia telefonicznego lub e-mail:
Klient powinien odesłać e-maila ze zgodami:
Zapoznałem się z regulaminem(link do treści) oraz moim prawem do odstąpienia od umowy i rękojmi (link do zakładki „prawo konsumenta")
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji umowy. (link do polityki prywatności
"

 

„Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Zamawiam".